Om Mimi Nettelbladt

Cand.Psych., Københavns Universitet

Er medlem af Dansk Psykolog Forening og følger de etiske principper for nordiske psykologer.

Er Formand i Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, PSKH, som hører ind under Dansk Psykolog Forening.

Min terapeutiske tilgang er inden for kognitiv terapi (CT) og kognitiv adfærdsterapi (CBT) herunder Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samt hypnose og hypnoterapi.

Farmakonom

Ud over at være uddannet som psykolog, har jeg en uddannelse som farmakonom. Gennem mine 11 år på apotek og 5 år i medicinalindustrien har jeg fået et indgående kendskab til medicin.

Nogle klienter tager et eller flere medicinpræparater. Under behandlingsforløbet kan det blive aktuelt med en justering i doseringen af medicin (fx reducering i antidepressive og analgetiske lægemidler). Der opfordres altid til, at dette kun gøres efter forudgående aftale med den behandlingsansvarlige læge!

Derudover har jeg en udvidet viden inden for fysiologi, anatomi og sygdomslære, hvilket har givet et indgående kendskab til den sunde krops konstruktion og virkemåde versus symptomer på både fysiske og psykiske lidelser.

Mine samlede kompetencer inden for psykopatologi og patologi giver et udvidet perspektiv og dermed en ekstra dimension til forståelsen af det enkelte menneskes helbredstilstand – der er således allerede ved starten behandlingsforløbet en potentiel bedre prognose.

Mit arbejde

Mit primære fokus er stress og Post Commotio Syndom, PCS.

I min praksis arbejder jeg med klienter, henvist fra kommuner eller forsikringsselskaber.

Med udgangspunkt i neuropsykologien arbejder med kognitiv terapi i hypnose. Det giver en meget effektiv behandling, som øger den enkeltes livskvalitet og funktionsniveau.

Specifikt ved Post Commotio Syndrom tester jeg ofte ved start og afslutningen af et behandlingsforløb.

Projekter

Jeg er tilknyttet Kommunikationescentret på Bornholm, hvor jeg arbejder med PCS og hypnoterapi.

Desuden deltager jeg i Jobkompagniet Silkeborgs projekt, der forventes at validere et opsigtsvækkende studie, som kunne påvise at hypnose kan forbedre hukommelsen og koncentrationsevnen hos mennesker med senfølger efter en hjerneskade uanset hvor gammel skaden var.

Seneste efteruddannelser

Læs om mine seneste efteruddannelser her

Personligt

Er 56 år og bor sammen med min datter på 19 år.
Derudover har jeg en udeboende søn på 25 år og en udeboende datter på 22 år.