Hypnose

Hypnose eller hypnoterapi?

Det kan være svært at skelne mellem hypnose og hypnoterapi, og der er heller ikke den store forskel på de to metoder i praksis.

Hypnose

Kort sagt er hypnose en tilstand af koncentreret opmærksomhed.

Hypnose er en dissociativ oplevelse, hvor man er optaget af en bestemt ide eller oplevelse. Hypnose er således ikke en terapiform, men et værktøj til at fremkalde en bestemt sindstilstand, som kaldes trance. Trancetilstand er ikke noget mystisk, men en meget afslappet og rolig tilstand som du måske kender hvis du ind i mellem ”falder i staver”, dagdrømmer

og/eller er opslugt af fx en god bog, eller sagt på en anden måde, en slags mental fokusering. I trancen, får du en spontan forbindelse mellem dit bevidste og dit underbevidste sind, som gør det muligt at åbne op og nå ind til din udfordring. Den hypnotiske tilstand kan veksle fra lettere ændringer i bevidsthedsintensiteten til dyb trance (hjernebølgerne kan svinge mellem alfa- og thetniveau).

Værdierne for Delta, Theta, Alpha, Beta og Gamma kan svinge lidt efter hvilke kilde man anvender.

Når du er i trance, anvender jeg suggestioner, som er med til at ændre den adfærd eller tankegang, som vi har aftalt inden hypnosen. Suggestionerne kan handle om at opleve: følelser, fornemmelser, opfattelser, overbevisninger eller fysiske symptomer. Meningen med suggestionerne er at give ro, tillid, velvære, samt positive følelser og tanker.

Hypnoterapi

Ved hypnoterapi arbejder vi mere målrettet og her anvender jeg forskellelige terapeutiske tilgange fx kogitiv terapi, for at opnå den forandring og udvikling, som du har ønsket.

Ved hjælp af mine ord, guides du til at påvirke dine perceptioner, følelser, tænkning og/eller adfærd, som så kan igangsætte den ønskede effekt.

Her anvender jeg fx:

 • EGO styrkende og positive suggestioner: Her guides du til at finde din indre styrke, dine indre ressourcer, evner og til at kunne bruge din indre vilje målrettet
 • Aldersregression: Her guides du fx tilbage til dengang, hvor du kunne det, du gerne vil kunne igen, eller tidligere positive oplevelser. Dette for at styrke håbet om og troen på, at du kommer ud af den situation, du er havnet i, på en ny og bedre måde.
 • Future Pace: Under hypnosen arbejdes der også fremtidsorienteret. Her får du mulighed for forstille sig selv i fremtiden med de positive forandringer, som du ønsker at opnå

Fordele ved hypnoterapi:

 • Under hypnose får du lettere adgang til dit noget af dit ubevidste og dine egne ressourcer, som kan være ”beskyttet” af dine naturlige og nødvendige forsvarsværker, modstand eller indre censur. Du får dog kun adgang til noget af dit ubevidste og du bevarer din kritiske sans under hele forløbet
 • Hypnoterapi er effektiv og blid måde til at arbejde med traumatiske problemstillinger som er svære at tale om, da der ikke behøver, at blive sat ord på alt.
 • Det kan mindske mèngraden efter fx en hjernerystelse, hjerneskadede eller anden form for traume, samt sætte turbo på en rehabilitering.

Der er evidens for at hypnose og hypnoterapi kan forbedre fysiske og psykiske gener, kognitive evner, søvnen, samt mindske mental udtrætning => bedre funktionsevne og livskvalitet.

Det er en relativt lille indsats med en stor effekt.

Hvem er modtagelig for hypnose og hypnoterapi?

Der er forskel på hvor modtagelige vi er for hypnose og hypnoterapi.

Meget svært hypnotiserbare                                                                                         Særligt hypnotiserbare


De fleste er modtagelige for hypnose og hypnoterapi, hvor nogle få særligt hypnotiserbar (0,1 %). Et mindre antal (0,1 %) har meget svært ved få noget ud af hypnose og hypnoterapi. Jo flere gange du har været i hypnose, desto lettere har du ved at gå i trance. Dyrker du yoga, meditation og/eller mindfulness, har du sandsynligvis let ved at komme i trance.

Hvordan foregår hypnose og hypnoterapi i praksis?

Inden du kommer i hypnose eller hypnoterapi har vi en samtale om de udfordringer eller ønsker om udvikling, som du ønsker hjælp til.

Selve hypnosen eller hypnoterapien kan inddeles i tre faser:

 1. Først kommer du i hypnose med induktioner, hvor du bliver talt i trance.
 2. Under trancen vil jeg anvende en række suggestioner, som er de udsagn, der påvirker dine tanker og følelser, i den retning som du har ønsket.
 3. Til sidste afsluttes hypnosen eller hypnoterapien med en dehypnotisering, hvor du tales ud af trancen igen.

Du vil kunne huske alt det, der sagt og efterfølgende kan vi tale vi om din oplevelse under hypnosen, og kun hvis du har lyst til det.

Det er en god ide at optage hypnosen eller hypnoterapien på en mobil eller diktafon, så du kan høre den igen, når du er kommet hjem.

Hvad bruger jeg hypnose og hypnoterapi til?

Jeg har specialiseret mig inden for stress samt hovedtraumer herunder hjernerystelse, samt senfølger efter hjernerystelse eller hjerneskade. De fleste af de emner, som står på nedenstående liste er symptomer, som ofte kommer i forbindelse med Stress, hjernerystelse eller hjerneskade:

 • ADHD
 • Angst fx flyskræk, Eksamensangst eller social angst
 • Autisme
 • Depression, mild til middelsvær
 • Hjernerystelse
 • Hjerneskade
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • commotio sydrom) eller hjerneskade
 • Koncentrationsbesvær
 • Kvalme
 • Lav selvtillid
 • Lavt selvværd
 • Lydgener
 • Seksuelle krænkelser
 • Senfølger efter hjernerystelse (post)
 • Smertelindring herunder hovedpine og fantomsmerter
 • Sorg
 • Stress
 • Svimmelhed
 • Synsforstyrrelser
 • Søvnproblemer
 • Udtrætning