Autisme

Hvad er autisme?

Autisme er en fællesbetegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder, og er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Autisme Spektrum Forstyrrelser, ASF er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Autisme Spektrum Forstyrrelser omfatter følgende diagnoser:

  • Aspergers syndrom
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
  • Infantil autisme (hvis der er tegn på ASF i de 3 første leveår)

For at få en ASF diagnose, skal der ifølge ICD10
(ændres i ICD11) være vanskeligheder inden for:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil

Mennesker med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. ASF er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. ASF er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling som præget af af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Det medvirker at folk med autisme ofte har svært ved sociale relationer.

AFS kan ikke helbredes, men kan mildnes væsentligt med tidlig indsats i form af støtte og vejledning.

Det antages at ca. 1 % af befolkningen har en form for ASF. Der ses dog en stigning i, og kan formentlig skyldes øget viden og opmærksomhed inden for området.

En del af dem som har ASF kan have en eller flere psykiske lidelser fx angst, ADHD, Tourettes syndrom og/eller OCD ved siden af. Desuden ses det ofte at mennesker med ASF har søvnforstyrrelser, ofte pga. bekymringstanker når de skal sove.

Telefon: +45 28 87 25 00
Mail: Kontakt@psykologforalle.dk
Adresse: Taastrup Hovedgade 92,1. sal, 2630 Tåstrup
CVR: 34306842
cookiepolitik
Medlem af