Hjernerystelse

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse (commotio cerebri) er undertype af en mild hjerneskade, og opstår når hjernen udsættes for en kraft, der gør, at selve hjernen (der ligger i cerebrospinalvæske) slår mod kraniet. Ved en typisk hjernerystelse har slaget ramt kraniet direkte. Men hjernerystelse kan også komme efter et kraftigt ryk fx piskesmæld, da kraften kan bevæge sig op gennem rygsøjlen og derigennem ramme hjernen. Hjernerystelse, er en overstrækning af nervecellerne og blodkar der springer i hjernen. Dette betyder, at dele af hjernens funktioner i større eller mindre grad midlertidigt eller mere permanent kobler fra.

Hvert år rammes ca. 25.000 danskere af hjernerystelse. Langt de fleste kommer sig over starks symptomrne inden for 14 dage. Der er ca. 10 % – 15 % der får senfølger efter hjernerystelse.

Forsker og lektor i neuropsykologi Hana Malá Rytter har ved hjælp af en rottehjerne lavet en illustratione over en hjernerystelse (kan være lidt hårdt at se på) se her

Det er ikke alle der oplever symptomerne straks, men oplever forsinket (fra få minutter til flere dage efter slaget) symptomer. Det er forskelligt hvilke symptomer den enkelte får fx er det kun ca. hver 10. klient, der mister bevidstheden.

Symptomer på hjernerystelse:

 • Blev du søvnig eller ukontaktbar efter at være vågnet (efter at have været bevidstløs)?
 • Fik du hovedpine umiddelbart efter?
 • Fik du kvalme?
 • Havde du et tomt stirrende eller blankt udtryk i øjnene?
 • Havde du problemer med balance og koordination, fumlede du rundt og kunne ikke stå på benene?
 • Kastede du op?
 • Oplevede du hukommelsestab ved ulykken (både før og efter)?
 • Oplevede du kortvarig bevidstløshed (sekunder til minutter) ved slaget
 • Var du forvirret eller virkede du konfus?
Kan du genkende et eller flere af disse symptomer, skal du opsøge læge eller akuttelefon:

 • Regions Hovedstadens Akuttelefonen har telefonnummer 1813
 • Region Sjællands Akuttelefon har telefonnummer 70 15 07 08

Få en til at tage med dig til lægen.

Det er vigtigt at håndtere en hjernerystelse tidligt i forløbet, så du kan komme hurtigt på benene igen, og undgå senfølger efter en hjernerystelse.

Er skaden lige sket, gælder det generelt, at den tilskadekomne altid skal:

Ligge i et mørkt rum og hvile sig

Være i ro og intet foretager sig i 2-3 døgn. I nogle tilfælde kan der gå op til 14 dage før symptomerne forsvinder

Overvåges af en voksen, i 12-24 timer efter hændelsen

Kontrolleres 1 gang i timen, hvor du skal du være i god kontakt med den tilskadekomne fx få den tilskadekommende til at redegøre for navn, evt. CPRnr, dag og sted (også om natten). Kan den tilskadekommende ikke svare på dette, på en klar og entydig måde, skal du omgående kontakte en læge!

Akuttelefonen:

Regions Hovedstadens Akuttelefonen har telefonnummer 1813
Region Sjællands Akuttelefon har telefonnummer 70 15 07 08
Som regel forsvinder symptomerne gradvist efter få dage, op til et par uger. Det er blot meget vigtigt at følge nogle enkelte råd for at undgå langtidsvirkninger. Hjernen er under reparation og du har brug for ro, indtil skaderne er blevet udbedret, og den skal derfor belastes så lidt som muligt.

Så længe hjernen er under reparation og ikke fungere optimalt, bør du:

 

 • Begrænse læsning, computerbrug og fjernsyn
 • Give dig selv masser af ro og hvile
 • Undgå alkohol
 • Undgå arbejde, der kræver koncentration
 • Undgå hård fysisk aktivitet
 • Undgå støj

Udsigt for fremtiden

Overholder man ikke ovenstående, eller har der været tale om en særlig svær hjernerystelse, er der risiko for, at symptomerne trækker ud i måneder og i enkelte tilfælde forbliver permanente. Særlig risiko er der ved gentagne hjernerystelser. Tilstanden kan være ganske belastende og kaldes også for postkommotionelt syndrom.

Forekommer symptomerne fortsat efter 3-4 uger, er det vigtigt at konsultere egen læge for at få hjælp. Der kan være grund til en henvisning til vurdering ved speciallæge.

Som regel forsvinder symptomerne gradvist efter få dage, op til et par uger. Det er blot meget vigtigt at følge nogle enkelte råd for at undgå langtidsvirkninger. Hjernen er under reparation og du har brug for ro, indtil skaderne er blevet udbedret, og den skal derfor belastes så lidt som muligt.

En simpel hjernerystelse er i sig selv ikke farlig og kan ikke behandles. Hjernen skal blot have ro til at komme sig.

Det er noget andet, man skal være bange for:

 • Et slag mod hovedet kan forårsage en overrivning af blodkar under kraniet og derved give en voksende blodansamling, der gradvist vil forskubbe selve hjernen. Denne tilstand er livsfarlig, hvis ikke man i tide får boret et hul, så blodansamlingen kan tømmes ud.
 • En meget svær hjernerystelse med ofte flere dages bevidstløshed kan også være farlig, da en sådan kan medføre, at hjernen gradvist svulmer op.

Vigtige faresignaler

 • Tiltagende forværret hovedpine
 • Er utroligt træt og kan ikke vækkes
 • Kan ikke genkende mennesker eller steder
 • Gentagende opkastninger
 • Svaghed eller følelsesløshed i arme eller ben
 • Anfald hvor arme/ben spjætter
 • ukontrollerbart
 • Langsom sløret tale samt problemer med at gå
Opstår der følgende ændringer i tilstanden i timerne/dagene efter ulykken, er det vigtig at ringe til:

Regions Hovedstadens Akuttelefonen har telefonnummer: 1813
Region Sjællands Akuttelefon har telefonnummer: 70 15 07 08

Telefon: +45 28 87 25 00
Mail: Kontakt@psykologforalle.dk
Adresse: Taastrup Hovedgade 92,1. sal, 2630 Tåstrup
CVR: 34306842
cookiepolitik
Medlem af